Elektriker

Alfta Elektriska AB är medlem i IN – Installatörsföretagen – vilket är branschorganisationen för Sveriges el- och teleteknikföretag. Det innebär att vi har förbundit oss att följa de krav samhället ställer på elektriker och elinstallatörer.

Kontakta oss

Om du är intresserad av mer information om oss och våra tjänster, kontakta oss gärna via telefon eller e-post.

Alfta Elektriska AB är medlem i IN – Installatörsföretagen – vilket är branschorganisationen för Sveriges el- och teleteknikföretag. Det innebär att vi har förbundit oss att följa de krav samhället ställer på elektriker och elinstallatörer.

Om du är intresserad av mer information om oss och våra tjänster, kontakta oss gärna via telefon eller e-post.